Aktualności

2023 2022 2021 2020 2019

OSI POLAND FOODWORKS kultywuje wartości zrównoważonego rozwoju, promując stosowanie zrównoważonych praktyk hodowlanych. Na potrzeby zapewnienia jakości na poziomie pojedynczej fermy, OSI GROUP stworzyło nowy program hodowli bydła, obejmujący cały łańcuch dostaw.

W lipcu 2019 roku OSI POLAND FOODWORKS wprowadziło „Cultivate” - program oparty na najlepszych praktykach
i kryteriach zrównoważonego rozwoju. „Cultivate” jest następcą programu „SFS”, obecnego w OSI POLAND FOODWORKS od 2004 roku. Jego pierwotną funkcją logo culbyło utrzymanie wysokich standardów dobrostanu zwierząt. W 2018 r. Grupa OSI przeprowadziła przegląd programu SFS oraz ocenę polskiego łańcucha dostaw. Przy udziale konsumentów zidentyfikowano kwestie, które wymagały jak najszybszej weryfikacji oraz udoskonalenia.

Program oraz jego kryteria koncentrują się na czterech kluczowych celach w zakresie zrównoważonego rozwoju: zdrowiu i dobrostanie zwierząt, lekach dla zwierząt oraz środowisku i zarządzaniu gospodarstwem. W praktyce „Cultivate” ma angażować rolników we wdrażanie, monitorowanie
i dokonywanie pomiarów w gospodarstwie, na podstawie tych czterech założeń. Zadaniem „Cultivate” jest nie tylko działanie jako standard, ale także holistyczne kierowanie praktykami zarządzania gospodarstwem i dążenie do osiągnięcia wspólnych priorytetów zrównoważonego rozwoju.

Obecnie ponad 10 000 rolników otrzymuje dodatkowe dopłaty do bydła dzięki uczestnictwie w programie „Cultivate”. Wynik jest imponujący, biorąc pod uwagę kryteria, jakie należy spełnić. Hodowcy mogą dobrowolnie przystąpić do programu. Następnie, uczestnik otrzymuje pełny dostęp do internetowej platformy edukacyjnej ASAP Akademia, która dostarcza fachową wiedzę
w zakresie najlepszych praktyk hodowlanych oraz doskonali zdolności w zarządzaniu gospodarstwem w bardziej wydajny
i zrównoważony sposób.

W kolejnym kroku, rolnicy muszą przejść aufoodworks poz 084dyt programu, którym zarządza niezależna strona trzecia lub dostawca OSI. Ten audyt dostarcza danych porównawczych, niezbędnych do zapoznania się ze stosowanymi przez hodowcę praktykami rolniczymi. Audytorzy odwiedzają każde gospodarstwo w celu kontroli hodowcy, dokonywanej na podstawie specjalnego arkusza, stworzonego na potrzeby „Cultivate”. Jeśli rolnik przejdzie kontrolę pozytywnie, zostaje włączony do systemu.

Stosowanie wiodących w branży praktyk zrównoważonego rolnictwa przez hodowców oraz cały łańcuch dostaw przynosi same korzyści. Poprawa dobrostanu zwierząt oraz nowoczesne praktyki lekarskie wpływają na lepszą jakość ich życia i zdrowia. Środowisko zyskuje na lepszym gospodarowaniu wodą, wykorzystaniu nawozów i różnorodności biologicznej
w gospodarstwach, które wspólnie zmniejszają ogólny ślad węglowy. Wyniki w całej branży wykazały, że hodowcy bydła zwiększają produktywność, minimalizują nakłady, zmniejszają koszty i zwiększają dochody dzięki wdrażaniu praktyk zrównoważonego rolnictwa.

System „Cultivate” pomaga Polsce oraz jej rolnikom tworzyć historię dotyczącą odpowiedniego traktowania zwierząt, dbania
o środowisko oraz kooperacji rolników, w celu ciągłego doskonalenia swoich praktyk. System ten wzmacnia także współpracę pomiędzy świadomymi hodowcami a firmą OSI POLAND FOODWORKS, gdzie dostarczane jest bydło z certyfikowanych gospodarstw.

Chcesz dołączyć do programu Cultivate?

Skontaktuj się z nami!

logo osi

logo osi haslo

OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o.
Chróścina 3a 56-200 Chróścina
NIP 522-294-94-86

 

Dane rejestrowe spółki

Nasz serwis korzysta z plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Patrz polityka prywatności